• 17. TACİKİSTAN


  17.1. Ülke Kimliği
  17.2. Genel Ekonomik Yapı
  17.3. Hububat Üretimi

  17.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik
  17.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları

  17.4. Değirmencilik ve Un Üretimi
  17.5. İç Tüketim
  17.6. Dış Ticaret

  17.6.1. İhracat
  17.6.2. İthalat
  17.6.3. Dış Ticaret Mevzuatı
  17.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar

  17.7. Kurum ve Kuruluşlar
  17.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları)
  17.7.2. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler)