• 16. RUSYA FEDERASYONU


  16.1. Ülke Kimliği 264
  16.2. Genel Ekonomik Yapı 265
  16.3. Hububat Üretimi 266

  16.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik 267
  16.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları 267

  16.4. Değirmencilik ve Un Üretimi 267
  16.5. İç Tüketim 268
  16.6.Dış Ticaret 268

  16.6.1. İhracat 269
  16.6.2. İthalat 270
  16.6.3. Dış Ticaret Mevzuatı 270
  16.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar 272

  16.7. Kurum ve Kuruluşlar 274
  16.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları) 274
  16.7.2. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Birlikler) 276
  16.7.3. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler) 276