• 15. PAKİSTAN


  15.1. Ülke Kimliği 246
  15.2. Genel Ekonomik Yapı 247
  15.3. Hububat Üretimi 248

  15.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik 248
  15.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları 248

  15.4. Değirmencilik ve Un Üretimi 249
  15.5. İç Tüketim 249
  15.6. Dış Ticaret 249

  15.6.1. Dış Ticaret Mevzuatı 250
  15.6.2. Türkiye ile yapılan anlaşmalar 253

  15.7. Kurum ve Kuruluşlar 254
  15.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları) 254
  15.7.2. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler) 255