• 14. ÖZBEKİSTAN


  14.1. Ülke Kimliği 230
  14.2. Genel Ekonomik Yapı 230
  14.3. Hububat Üretimi 231

  14.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik 232
  14.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları 232

  14.4. Değirmencilik ve Un Üretimi 232
  14.5. İç Tüketim 233
  14.6. Dış Ticaret 233

  14.6.1. İhracat 234
  14.6.2. İthalat 235
  14.6.3. Dış Ticaret Mevzuatı 236
  14.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar 239

  14.7. Kurum ve Kuruluşlar 240
  14.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları) 240
  14.7.2. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler) 241