• 12. MALEZYA


  12.1. Ülke Kimliği
  12.2. Genel Ekonomik Yapı
  12.3. Hububat Üretimi

  12.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik
  12.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları

  12.4. Değirmencilik ve Un Üretimi
  12.5. İç Tüketim
  12.6. Dış Ticaret

  12.6.1. İhracat
  12.6.2. İthalat
  12.6.3. Dış Ticaret Mevzuatı
  12.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar

  12.7. Kurum ve Kuruluşlar
  12.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları)
  12.7.2. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Birlikler)
  12.7.3. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler)