• 11. KIRGIZİSTAN


  11.1. Ülke Kimliği
  11.2. Genel Ekonomik Yapı
  11.3. Hububat Üretimi

  11.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik
  11.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları

  11.4. Değirmencilik ve Un Üretimi
  11.5. İç Tüketim
  11.6. Dış Ticaret

  11.6.1. İhracat
  11.6.2. İthalat
  11.6.3. Dış Ticaret Mevzuatı
  11.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar

  11.7. Kurum ve Kuruluşlar
  11.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları)
  11.7.2. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler)