• 10. KAZAKİSTAN


  10.1. Ülke Kimliği
  10.2. Genel Ekonomik Yapı
  10.3. Hububat Üretimi

  10.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik
  10.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları

  10.4. Değirmencilik ve Un Üretimi
  10.5. İç Tüketim
  10.6. Dış Ticaret

  10.6.1. İhracat
  10.6.2. İthalat
  10.6.3. Dış Ticaret Mevzuatı
  10.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar

  10.7. Kurum ve Kuruluşlar
  10.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları)
  10.7.2. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Birlikler)
  10.7.2. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler)