• 9. JAPONYA


  9.1. Ülke Kimliği
  9.2. Genel Ekonomik Yapı
  9.3. Hububat Üretimi

  9.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik
  9.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları

  9.4. Değirmencilik ve Un Üretimi
  9.5. İç Tüketim
  9.6. Dış Ticaret

  9.6.1. İhracat
  9.6.2. İthalat
  9.6.3. İthalat ve ihracat işlemleri
  9.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar

  9.7. Kurum ve Kuruluşlar
  9.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları)
  9.7.2. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler)