• 8. HİNDİSTAN


  8.1. Ülke Kimliği 134
  8.2. Genel Ekonomik Yapı 135
  8.3. Hububat Üretimi 136

  8.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik 136
  8.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları 136

  8.4. Değirmencilik ve Un Üretimi 137
  8.5. İç Tüketim 137
  8.6.Dış Ticaret 137

  8.6.1. İhracat 138
  8.6.2. İthalat 139
  8.6.3. İthalat ve ihracat işlemleri 139
  8.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar 142

  8.7. Kurum ve Kuruluşlar 143
  8.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları) 143
  8.7.2. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Birlikler) 144
  8.7.3. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler) 145