• 6. GÜNEY KORE


  6.1. Ülke Kimliği 100
  6.2. Genel Ekonomik Yapı 101
  6.3. Hububat Üretimi 102

  6.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik 103
  6.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarları 104

  6.4. Değirmencilik ve Un Üretimi 104
  6.5. İç Tüketim 105
  6.6. Dış Ticaret 105

  6.6.1. İhracat 106
  6.6.2. İthalat 107
  6.6.3. İthalat ve ihracat işlemleri 108
  6.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar 114

  6.7. Kurum ve Kuruluşlar 115
  6.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları) 115
  6.7.2. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler) 116