• 2. BANGLADEŞ


  2.1. Ülke Kimliği
  2.2. Genel Ekonomik Yapı
  2.3. Hububat Üretimi

  2.3.1. Hububat ekim alanları ve verimlilik
  2.3.2. Ürünlere ve yıllara göre hububat üretim miktarlar

  2.4. Değirmencilik ve Un Üretimi
  2.4.1. Değirmen sayısı
  2.4.2. Öğütme potansiyeli – kapasitesi
  2.4.3. Değirmen teknolojilerindeki gelişmişlik düzeyi

  2.5. İç Tüketim
  2.6. Dış Ticaret

  2.6.1. İhracat
  2.6.2. İthalat
  2.6.3. Dış Ticaret Mevzuatı
  2.6.4. Türkiye ile yapılan anlaşmalar

  2.7. Kurum ve Kuruluşlar
  2.7.1. Resmi Kurumlar (Devlet Kuruluşları)
  2.7.2. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Birlikler)
  2.7.3. Ticari Kuruluşlar (Değirmenler)