• 6. UNUN DEPOLANMASI

  Bölüm Yazarı
  Doç.Dr.Mustafa BAYRAM
  Arş.Gör.Fatih BALCI

  6.1. Unda Depolamanın Önemi
  6.2. Unun Stoklanması

  6.2.1. Un depolarında temel gereksinimler
  6.2.2. Unun depolanma koşulları
  6.2.3. Depolama kapasitesi

  6.3. Un depolama sistemleri
  6.3.1. Genel olarak kullanılan depolama sistemleri
  6.3.1.1. Asansörler/elevatörler
  6.3.1.2. Beton silolar
  6.3.1.3. Çuval ve torbalar
  6.3.1.4. Saklama kutuları
  6.3.1.5. Silo, tank veya ambarlar
  6.3.2. Depolama sistemlerinde tasarım
  6.3.2.1. Depolama sistemleri ve nem miktarı
  6.3.2.2. Depolama ve tasarımda dikkat edilmesi gerekenler

  6.4. Silo türleri
  6.5. Siloların doldurulması ve boşaltılması
  6.6. Taşıma sistemleri
  6.7. Rüzgar ve mukavemet çemberleri
  6.8. Silo kaplama ve boya seçimi
  6.9. Nem, sıcaklık kontrolleri
  6.10. Silo doldurma ve boşaltma esnasında basınç ve gerilim
  6.11. Güvenlik
  6.12. Silolarda oluşan sorunlar ve çözüm önerileri

  6.12.1. Ratholing/Piping
  6.12.2. Huni şekilde akış
  6.12.3. Kubbe ve kavis oluşumu
  6.12.4. Yetersiz akış
  6.12.5. Birden akmak
  6.12.6. Yetersiz boşalma
  6.12.7. Mekanik kubbe
  6.12.8. Zamanla birleşme, katılaşma
  6.12.9. Ayrışma

  6.13. Depolama ve paketleme aşamasında un paçalı yöntemleri ve mikserleri
  6.14. Un paketleme yöntemleri ve teknolojileri

  6.14.1. Ambalajlarda bulunması gereken temel fonksiyonlar
  6.14.1.1. Çevreleme
  6.14.1.2. Koruma
  6.14.1.3. İletişim
  6.14.1.4. Kolaylık
  6.14.2.Ambalajlarda ek gereksinimler
  6.14.2.1. Üretim verimliliği
  6.14.2.2. Minimal çevresel etki
  6.14.2.3. Paket güvenliği
  6.14.3.Ambalajlamada kullanılan malzemeler