• 4. DEĞİRMEN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞÜTME

Bölüm Yazarı
Noyan ERİK

4.1. Değirmenciliğin Sanayileşmesi
4.2. Temel Etkenler

4.2.1. Vals topları ve buğday
4.2.2. Öğütme yolu
4.2.3. Valslerde ısınma
4.2.4. Granülasyon nasıl ölçülür?
4.2.5. Vals tezgahı
4.2.5.1. Vals topunun fiziki ölçüleri
4.2.5.2. Vals toplarının yapısı
4.2.5.3. Topların kumlanması (Frosting)
4.2.5.4. Vals toplarının öğütmeyi etkileyen parametreleri
4.2.6. Valslerde kapasite
4.2.7. Vals tezgahlarının pasajlara bölünmesi
4.2.8. Vals pasajlarının uzunlukları

4.3. Seçerek Öğütme ve Elek Analizi
4.4. Rutubet ve Önemi
4.5. Valslerde Dişler

4.5.1. Diş sayısı
4.5.2. Öğütme yolu ve geçen diş sayıları
4.5.3. Diş açıları (Diş profili)
4.5.4. Hatve (Drall-Spiral)
4.5.5. Dönme oranı (Voreilung- differential)