• 3. BUĞDAYIN İŞLENMEYE HAZIRLANMASI

  Bölüm Yazarı
  Noyan ERİK

  3.1. Buğday Hazırlama
  3.2. Temizleme Makineleri

  3.2.1. Çöp sasörleri
  3.2.1.1. Dairevi hareketli çöp sasörü
  3.2.1.2. Vibro motorlu çöp sasörleri
  3.2.2. Kuru taş ayırıcı
  3.2.2.1. Fırlatma (throw) açısının tespiti ve ayarlanması
  3.2.2.2. Titreme uzunluğunun (stroke) tespiti ve ayarlanması
  3.2.2.3. Kombinatör
  3.2.3. Triyör silindiri
  3.2.4. Kabuk soyucular
  3.2.4.1. Yatay kabuk soyucular (Horizontal Scourers)
  3.2.4.2. Yoğun kabuk soyucu (intensive horizantal scourer)

  3.3. Buğdaya Su Verilmesi ve Tavlanması
  3.3.1. Buğday niçin tavlanır?
  3.3.2. Sertlik derecesi nasıl belirlenir?
  3.3.3. Su verme yöntemleri
  3.3.4. Rutubet ve tavda istikrar
  3.3.5. Buğday debisinde istikrar