• 1.DEĞİRMENCİLİKTE BUĞDAY

Bölüm Yazarı
İsmail KEMALOĞLU
Bayram BARAN

1.1. Buğdayın Tanımı ve Morfolojisi
1.2. Değirmencilik Yönünden Tane
1.3. Türkiye’de Buğdayın Sınıflandırması ve Değerlendirmesi
1.4. Buğday Alımı ve Kalite Kontrol Yöntemleri

1.4.1. Yapılan analizler
1.4.2. Tanımlar
1.4.3. Analiz
1.4.3.1. Numune alma
1.4.3.2. Muayeneler
1.4.3.2.1. Ürünün duyusal muayenesi
1.4.3.2.2. Ambalajların muayenesi
1.4.3.3. Deneyler
1.4.3.3.1. Kullanılan genel cihazlar
1.4.3.3.2. Numunenin analize hazırlanması
1.4.3.3.2.1. Eleme yapılmadan önce numunede yapılan analizler
1.4.3.3.2.2. Eleme yapıldıktan sonra numunede yapılan analizler
1.4.3.3.2.3. Eleme
1.4.3.3.3. Rutubet tayini
1.4.3.3.3.1.Rutin referans metotla rutubet tayini
1.4.3.3.3.2.NIR metodu ile rutubet tayini
1.4.3.3.4. Hektolitre ağırlığı tayini
1.4.3.3.5. Kusurlu tane tayini
1.4.3.3.6. Yabancı madde tayini
1.4.3.3.7. Kırık tane tayini
1.4.3.3.8. Cılız, buruşuk tane tayini
1.4.3.3.9. Çürümüş tane tayini
1.4.3.3.10. Diğer hububat tayini
1.4.3.3.11. Zıt renkli buğday taneleri tayini
1.4.3.3.12. Embriyosu kararmış tane tayini
1.4.3.3.13. Fazla ısıya maruz kalmış tane tayini
1.4.3.3.14. Çimlenmiş, filizlenmiş tane tayini
1.4.3.3.15. Kızışmış ve kurutma esnasında yanmış tane tayini
1.4.3.3.16. Lekeli, benekli ve fusarium etkisinde kalmış tane tayini
1.4.3.3.17. Fusarium etkisinde kalmış tane tayini
1.4.3.3.18. Zararlı yabancı ot tohumları tayini
1.4.3.3.19. Haşere tahribatına uğramış tane tayini
1.4.3.3.20. Diğer muhtelif maddeler tayini
1.4.3.3.21. Süne ve kımıl tahribatına uğramış tane tayini
1.4.3.3.22. Sürmeli ve rastıklı taneler
1.4.3.3.23. Sağlam hububatın dışındaki maddeler tayini
1.4.3.3.24. Ergot tayini
1.4.3.3.25. Zarar görmüş tane tayini
1.4.3.3.26. Derece dışı faktörler tayini
1.4.3.3.27. Protein değeri tayini
1.4.3.3.27.1. Rutin referans metotla protein değeri tayini
1.4.3.3.27.2. NIR metodu ile protein değeri tayini
1.4.3.3.28. Hagberg düşme sayısı
1.4.3.3.29. Zeleny sedimantasyon değeri tayini
1.4.3.3.30. Dönmeli tane tayini
1.4.3.3.30.1. İşlem
1.4.3.3.30.2. Sonucun hesaplanması
1.4.3.3.31. Gluten endeks değeri tayini
1.4.3.3.31.1.İşlem
1.4.3.3.31.2. Sonucun hesaplanması
1.4.3.3.32. SDS Sedimantasyon değeri tayini
1.4.3.3.32.1. Reaktifler
1.4.3.3.32.2. İşlem
1.4.3.3.33. Diğer grup buğday taneleri tayini

1.5. Buğday stoklama yöntemleri ve maliyetleri
1.5.1. Stoklama yapılmadan önce alınacak tedbirler
1.5.2. Stoklama yapıldıktan sonra alınacak tedbirler